Инвестиции в благородни метали

Защо благородните метали са толкова ценни?

Благородните метали са ценни, защото те са рядко срещани в природата химически елементи. Всяка година се добива ограничено количество от тях и именно този недостиг е причината за тяхната висока икономическа стойност.

Други причини за високата им стойност, са тяхната устойчивост на корозия, по-висока точка на топене от други метали и техния блясък.

Кои са най-скъпите благородни метали?

Трите най-скъпи и съответно най-предпочитани за инвестиции благородни метали в света са злато, сребро и платина.

Златото е основният благороден метал-финансов инструмент в световен мащаб. Благодарение на своите качества, златото намира много широко приложение. Индустрии като електрониката, зъболекарският и медицинският сектори и други, консумират около 10% от добитото злато на годишна база. Около 50% от златния добив се влагат в производството на бижута. Останалите 40% представляват правителствени, корпоративни и лични инвестиции в злато.

Друг интересен факт е, че всички държави в света държат над 30% от цялото добито до този момент злато, като част от своите валутни резерви и го съхраняват в своята национална банка, с предназначение като запас от стойност и гаранция на националната валута.

Към средата на 2018 г., златните резерви на България представляват 6,88% от общия валутен резерв. Към края на Януари 2019 г., БНБ притежава 2,9 млн. активи под формата на монетарно злато и други инструменти в монетарно злато (Седмичен баланс на управление „Емисионно“ към 08.02.2019 г.

Среброто е вторичен продукт при добива на мед, цинк, олово и други метали, но също представлява голям интерес за инвеститорите. Среброто също има индустриално приложение – при производството на соларни панели, телефони, компютри и други електроуреди, съдържащи сребърни компоненти.

Платината е рядък метал. За сравнение, годишно се добиват около 2800 тона злато и само 250 тона платина. Платината също намира широко приложение в индустрията, заради своята устойчивост на топлина. Има съществена роля като благороден метал, представляващ част от инвестиционния портфейл на инвеститорите в света.

Защо да предпочетем инвестиция в благородни метали?

За разлика от парите и монетите, за които правителството решава какво количество да пусне в обръщение, наличността при благородните метали се определя от техните запаси и добив. В най-честия случай, когато доверието на народа в правителството спадне или при наличието на икономическа криза, търсенето на благородните метали като средство за инвестиране се увеличава и съответно тяхната цена се покачва.

За разлика от парите и монетите, за които правителството решава какво количество да пусне в обръщение, наличността при благородните метали се определя от техните запаси и добив. В най-честия случай, когато доверието на народа в правителството спадне или при наличието на икономическа криза, търсенето на благородните метали като средство за инвестиране се увеличава и съответно тяхната цена се покачва.

Благородните метали могат да бъдат отлично допълнение или хедж в портфейла на спестяващите, тъй като са в състояние да неутрализират действието на инфлацията.

Има няколко причини благородните метали да бъдат част от всеки спестовен или инвестиционен план:

  1. Когато инвеститорите загубят доверие в парите, благородните метали запазват своята стойност. Те са източник на благосъстояние във времена на несигурност и икономическа нестабилност.
  2. В периоди на хиперинфлация и правителствени промени и кризи, благородните метали могат да послужат като средство за заплащане при напускане на страната. В историята има много подобни примери, в които златото заменя парите.
  3. Благородните метали са с утвърдена и стабилна стойност от хиляди години, докато повечето валути съществуват от сравнително скоро.
  4. Благородните метали са взаимно-заменяеми подобно на парите и са най-древната форма на пари в света.

Благородните метали като средство за инвестиране

Инвестиция в кюлчета и монети

Един от начините за инвестиране в благородни метали е физическото им закупуване под формата на кюлчета и монети. За сравнение, тяхната цена на грам е много по-ниска от тази на бижутата, изработени от същия метал. Кюлчетата могат да бъдат с различно тегло и размер. Тяхната цена се променя в съответствие с промяната на цената на съответния благороден метал, като може да бъде малко по-ниска или малко по-висока от нея. Когато изборът е да се инвестира в кюлчета и монети, е добре да се избере продавач, който предлага и изкупуване на благородни метали.

Фючърси и опции

Фючърсите и опциите са търгувани на борсата финансови инструменти. Те са деривати, тъй като произлизат от друг базов актив, в случая благороден метал. Чрез фючърс може да се купи или продаде благороден метал на определена бъдеща дата и по конкретна цена.

Опциите дават право на купувача да купи или продаде даден актив. Това може да бъде избран благороден метал.

Този тип инвестиция може да донесе добри доходи, но изисква използването на специална платформа за борсова търговия, както и икономически познания и време за проучвания.

Акции на минни предприятия

Друг начин за инвестиране в благородни метали е закупуването на акции или дялове на минни предприятия. Този тип инвестиция крие рискове несвързани с цената на благородните метали, като качество на управлението, производствени възможности на фирмата и други.

Заключение

Най-лесният и предпочитан начин за инвестиране в благородни метали е закупуването на кюлчета и монети. Тяхната цена е стабилна и много близка до тази на съответния метал. Лесно могат да бъдат продадени с цел печалба, в момент на възход на цените на благородните метали. Осигуряват стабилност, сигурност и защита от инфлацията. В дългосрочен план запазват възходящ тренд и дават възможност за печалба при продажбата им на цена, по-висока от цената при покупката им.

В случай че решите да инвестирате в благородни метали, ние препоръчваме продуктите на нашите партньори от Macoins Gold, които предлагат и изкупуване на златни и сребърни монети, кюлчета и благородни метали:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close