Данъчни услуги

Данъчното законодателство е едно от най-динамично променяните в България. Задълбоченото познаване на законите и тяхното спазване стои в основата на всеки успешен бизнес. Файнанс Експерт ООД предлага следните данъчни услуги за своите български и международни клиенти:

  • Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;
  • Попълване и подаване на данъчни декларации;
  • Съдействие за регистрация по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност) на дружеството;
  • Съдействие във връзка с данъчни ревизии и насрещни проверки;
  • Консултации във връзка с данъчни ефекти;
  • Консултации във връзка с местни данъци и такси и Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО).
Други категории услуги:

Счетоводни услуги, Услуги ТРЗ и личен състав, Виртуален секретар

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close