Счетоводни услуги

Файнанс Експерт ООД предлага следните счетоводни услуги за български и международни компании:

  • Регулярно осчетоводяване на документите съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти и законите изисквания;
  • Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението;
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;
  • Изготвяне на справки към НСИ, БНБ;
  • Изготвяне на ДДС дневници и декларации;
  • Отчитане на корпоративни данъци;
  • Представителство пред данъчната администрация.

Други категории услуги:

Услуги ТРЗ и личен състав, Данъчни услуги, Виртуален секретар

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close