ТРЗ и ЛС

Файнанс Експерт ООД предлага на своите български и международни клиенти пълен набор от услуги по администрирането на труда и работните заплати (ТРЗ) и личен състав (ЛС) на фирмата:

  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;
  • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;
  • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП;
  • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
  • Обработка и подаване на болнични листове, създаване на описи и придружителни писма за НОИ;
  • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала.
Други категории услуги:

Счетоводни услуги, Данъчни услуги, Виртуален секретар

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close